Mijn favorieten

DE WOZ-WAARDE

Elk jaar valt hij weer op de deurmat:  De aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, erf-, waterschaps-, inkomsten-  en mogelijk ook vennootschaps-belasting.
Indien de WOZ-waarde van een woning of bedrijfspand te hoog is vastgesteld betaalt u teveel belasting en dient de waarde van het object aangepast te worden.

Twente Makelaars gespecialiseerd in WOZ-waardering en verlaging. Als gevolg hiervan betaalt u als eigenaar van een woning al snel honderden euro's per jaar minder belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote bedrijven gaat dit al snel om (tien)duizenden euro's per jaar.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde moet binnen 6 weken, nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.
Daarom is het belangrijk, dat u zo snel mogelijk contact opneemt om ervoor te zorgen, dat het bezwaarschrift tijdig door Twente Makelaars
ingediend. Indien u de onroerende zaak recent heeft aangekocht of in eigendom heeft verkregen als gevolg van schenking of erflating, dan kunnen wij de WOZ-waarde ook verlagen zonder dat u hiervoor al een aanslag
van de gemeente heeft ontvangen.

U kunt uw opdracht eenvoudig online plaatsen via:

Info@Twentemakelaars.nl